ภวิสสันติวิภัตติ รัสสะ อา บทหน้าเป็น อ แปลง อิ ธาตุ เป็น เอห ลง อิ อาคม ลบ สฺส เหลือไว้แต่ ติ สำเร็จรูปเป็น เอหิติ ดู เอติ ๒