ภวิสสันติวิภัตติ ลบ ห ที่สุดแห่ง คห ธาตุ ลบ อา ที่ ณฺหา ลง อิ อาคม สำเร็จรูปเป็น คณฺหิสฺสติ