มาจาก กุ บทหน้า + วิท ธาตุ ในความรู้ + อ ปัจจัย พฤทธิ อุ ที่ กุ เป็น โอ ได้รูปเป็น โกวิท แปลว่า