มาจาก อา บทหน้า + หร ธาตุ ในความนำไป ด้วยอำนาจ อา อุปสัคสังหารธาตุ แปลว่า นำมา + ยุ ปัจจัย แปลง ยุ เป็น อณ ได้รูปเป็น อาหรณ แปลว่า อัน…พึงมา