วาจก + อุํ อัชชัตตนีวิภัตติ แปลง ส ที่สุดธาตุ เป็น จฺฉ แปลง อุํ เป็น อึสุ สำเร็จรูปเป็น อิจฺฉึสุ