วิภัตติ รัสสะ อี ที่ นี เป็น อิ วิการ อิ เป็น เอ แล้วแปลง เอ เป็น อย แปลง อุํ เป็น อึสุ สำเร็จรูปเป็น อานยึสุ