สังหารธาตุ แปลว่า นำมา + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + สฺสามิ ภวิสสันติวิภัตติ รัสสะ อี ที่ นี เป็น อิ แล้ววิการ อิ เป็น เอ สำเร็จรูปเป็น อาเนสฺสามิ