สฺสามิ ภวิสสันติวิภัตติ ลบ ห ที่สุดแห่ง คห ธาตุ ลบ อา ที่ ณฺหา ลบ ณ เหลือไว้แต่ อาเป สำเร็จรูปเป็น คณฺหาเปสฺสามิ