อยู่หน้า แปลว่า อยู่ + ณี ปัจจัย ด้วยอำนาจ ณี ปัจจัย ทีฆะ อ ต้นธาตุเป็น อา, ลบ ณ เหลือไว้แต่ อี ได้รูปเป็น อากิณฺณวิหารี แปลว่า ผู้มีอันอยู่เกลื่อนกล่นแล้วโดยปกติ เป็นสมาสรูป