อากิณฺณวิหารี ว.,ปุ. ผู้มีอันอยู่เกลื่อนกล่นแล้วเป็นปกติ แจกเหมือน เสฏฺี เช่น ต.เอก. อากิณฺณวิหารินา (ปุคฺคเลน) อันบุคคล ผู้มีอันอยู่เกลื่อนกล่นแล้วเป็นปกติ มาจาก อากิณฺณ + วิ