อาคนฺตฺวา ก. มาแล้ว อา บทหน้า + คม ธาตุ ในความไป มี อา อยู่หน้า แปลว่า มา + ตฺวา ปัจจัย แปลง ม ที่สุด