อาคมิมฺหา ก. (มยํ อ. เรา ท.) มาแล้ว อา บทหน้า + คม ธาตุ ในความไป มี อา อยู่หน้า แปลว่า มา + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + มฺหา อัชชัตตนีวิภัตติ ลง อิ อาคม สำเร็จรูปเป็น อาคมิมฺหา