อาคมิสฺสาม ก. (มยํ อ. เรา ท.) จักมา อา บทหน้า + คม ธาตุ ในความไป มี อา อยู่หน้า แปลว่า มา + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + สฺสาม ภวิสสันติวิภัตติ ลง อิ อาคม สำเร็จรูปเป็น อาคมิสฺสาม