อาตาปี ว.,ปุ. ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องยังกิเลสให้ร้อนทั่ว แจกเหมือน เสฏฺี เช่น ทุ.เอก. อาตาปึ