อาทิมชฺเฌสุ น.,นปุ. ครั้นเมื่อเบื้องต้นและท่ามกลาง ท. เป็นอสมาหารทวันทวสมาส วิ.ว่า อาทิ จ มชฺฌญฺจ = อาทิมชฺฌานิ แจกเหมือน กุล เฉพาะฝ่ายพหุ.