อาปาทิ ก. ถึงทั่วแล้ว อา บทหน้า + ปท ธาตุ ในความถึง + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + อี อัชชัตตนีวิภัตติ ทีฆะ อ ต้นธาตุเป็น อา รัสสะ อี วิภัตติ เป็น อิ สำเร็จรูปเป็น อาปาทิ ดู อกริ