อายาม ก. (มยํ อ. เรา ท.) จงมา อา บทหน้า + อิ ธาตุ ในความไป มี อา อยู่หน้า แปลว่า มา + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + ม ปัญจมีวิภัตติ แปลง อิ ธาตุ เป็น เอ แล้วแปลง เอ เป็น อย, ม อยู่หลัง ทีฆะ อ ที่ ย เป็น อา สำเร็จรูปเป็น อายาม