อายุตฺตกเวส น.,ปุ. เพศแห่งนายเสมียน แจกเหมือน ปุริส เช่น ทุ.เอก. อายุตฺตกเวสํ ซึ่งเพศแห่งนายเสมียน เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า