อารมฺมณูปนิชฺฌาน น.,นปุ. อารัมมณูปนิชฌาน แจกเหมือน กุล เช่น ป.เอก. อารมฺมณูปนิชฺฌานํ อ. อารัมมณูปนิชฌาน