อาลุลมาน ก. สับสนอยู่ อา บทหน้า + ลุล ธาตุ ในความขุ่นมัว, ความกวน, ความระคน, ความคน ด้วยอำนาจ อา อุปสัคอยู่หน้า แปลว่า สับสน + อ