อาวสิตุํ น.,นปุ. เพื่ออันอยู่ครอง อา บทหน้า + วส ธาตุ ในความอยู่ + ตุํ ปัจจัย ลง อิ อาคม สำเร็จรูปเป็น อาวสิตุํ ดู อกฺโกสิตุํ