อาวาฏตีร น.,นปุ. ฝั่งแห่งบ่อ แจกเหมือน กุล เช่น ส.เอก. อาวาฏตีเร ที่ฝั่งแห่งบ่อ เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า อาวาฏสฺส ตีรํ =