อาหราเปมิ ก. (อหํ อ. เรา) ยัง…ย่อมให้นำมา อา บทหน้า + หร ธาตุ ในความนำไป ด้วยอำนาจ อา อุปสัคสังหารธาตุ แปลว่า นำมา + ณาเป ปัจจัย