อาหราเปหิ ก. (ตฺวํ อ. ท่าน) ยัง…จงให้นำมา อา บทหน้า + หร ธาตุ ในความนำไป ด้วยอำนาจ อา อุปสัคสังหารธาตุ แปลว่า นำมา + ณาเป ปัจจัย