อาหริตฺวา ก. นำมาแล้ว, ครั้นทรงนำมาแล้ว อา บทหน้า + หร ธาตุ ในความนำไป ด้วยอำนาจ อา อุปสัคสังหารธาตุ