อาเนสฺสาม ก. (มยํ อ. เรา ท.) จักนำมา อา บทหน้า + นี ธาตุ ในความนำไป ด้วยอำนาจ อา อุปสัคสังหารธาตุ แปลว่า นำมา + อ ปัจจัย