อาโรเจสฺสาม ก. (มยํ อ. เรา ท.) จักกราบทูลแจ้ง อา บทหน้า + รุจ ธาตุ ในความชอบใจ ด้วยอำนาจอุปสัค แปลว่า บอก + เณ ปัจจัย ในกัตตุวาจก