อิธโลกปรโลเกสุ น.,ปุ. ในโลกนี้และโลกอื่น ท. เป็นอสมาหารทวันทวสมาส มีวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส และวิเสสนบุพพบท กัมมธารย