อิธโลกสงฺคห น.,ปุ. การสงเคราะห์ในโลกนี้ แจกเหมือน ปุริส เช่น อิธโลกสงฺคหํ ซึ่งการสงเคราะห์ในโลกนี้ ดู อิธโลกตฺตภาว