อุปสัคสังหารธาตุ แปลว่า นำมา + ณาเป ปัจจัย + ตฺวา ปัจจัย ลบ ณ เหลือไว้แต่ อาเป สำเร็จรูปเป็น อาหราเปตฺวา