อุภยรสปาน น.,นปุ. อัน (การ) ดื่มซึ่งรสทั้งสอง แจกเหมือน กุล เช่น ต.เอก. อุภยรสปาเนน เพราะอันดื่มซึ่งรสทั้งสอง เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีสมาหารทิคุสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์