อุมฺมาท น.,ปุ. ความบ้า แจกเหมือน ปุริส เช่น ฉ.เอก. อุมฺมาทสฺส แห่งความบ้า คำว่า อุมฺมาท มาจาก อุ บทหน้า + มท ธาตุ ในความบ้า + ณ ปัจจัย ซ้อน มฺ หน้าธาตุ ด้วยอำนาจ ณ ปัจจัย