อุฬุงฺกยาคุ น.,อิต. ข้าวต้มอันมีกระบวยหนึ่งเป็นประมาณ แจกเหมือน รชฺชุ เช่น ป.เอก. อุฬุงฺกยาคุ