อุ บทหน้า + ปต ธาตุ ในความตกไป มี อุ อยู่หน้า แปลว่า ควักขึ้น + เณ ปัจจัยในกัตตุวาจก + ตุํ ปัจจัย ซ้อน ปฺ หน้า ปต ธาตุ ด้วยอำนาจ เณ