เกลาส ว.,ปุ. ไกรลาส (ชื่อของภูเขา) แจกเหมือน ปุริส เช่น ทุ.เอก. เกลาสํ (ปพฺพตํ) สู่ภูเขา ชื่อว่า