เจิมด้วยนิ้วมือห้า ท. เป็นวิเสสนุตตรบท กัมมธารยสมาส มีอสมาหารทิคุสมาส และ ณิก ปัจจัย ในตรัตยาทิตัทธิต เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตาม