+ เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุวาจก + ตุํ ปัจจัย ด้วยอำนาจ เณ ปัจจัย ทีฆะ อ ต้นธาตุ เป็น อา ลบ ณ เหลือไว้แต่ เอ สำเร็จรูปเป็น โอตาเรตุํ