เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ กฺวิ.กัต.กัต.วิ. กุลํ อุปคจฺฉตีติ กุลุปโก (เถโร) วิ.บุพ.กัม.วิ. กุลุปโก เถโร = กุลุปกเถโร