เอกภิกฺขุ น.,ปุ. ภิกษุรูปหนึ่ง แจกเหมือน ครุ เช่น ป.เอก. เอกภิกฺขุ อ.ภิกษุรูปหนึ่ง เป็นอสมาหาร