เอกวาร น.,ปุ. วาระหนึ่ง, วาระเดียว แจกเหมือน ปุริส เช่น ทุ.เอก. เอกวารํ สิ้นวาระหนึ่ง, สิ้นวาระเดียว เป็นอสมาหารทิคุสมาส วิ.ว่า เอโก วาโร = เอกวาโร