เอกอุทก น.,นปุ. นํ้าคราวเดียว แจกเหมือน กุล เช่น ต.เอก. เอกอุทเกน ด้วยนํ้าคราวเดียว เป็นอสมาหารทิคุสมาส วิ.ว่า เอกํ อุทกํ = เอกอุทกํ