เอกาสน น.,นปุ. การนั่งแห่งบุคคลคนเดียว แจกเหมือน กุล เช่น ทุ.เอก. เอกาสนํ ซึ่งการนั่งแห่งบุคคลคนเดียว เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า