เอกูนวีสติม ว. ที่ยี่สิบหย่อนหนึ่ง (ที่ ๑๙) เป็นได้ ๓ ลิงค์ ปุ. แจกเหมือน ปุริส เฉพาะฝ่ายเอก. เช่น ป.เอก. เอกูนวีสติโม (วคฺโค) อ. วรรค ที่ยี่สิบ