เอตฺตก ว. มีประมาณเท่านี้ มาจาก เอต ศัพท์ + ก ปัจจัยในสังขยาตัทธิต ใช้แทน ปริมาณ ศัพท์ ซ้อน ตฺ ได้รูปเป็น เอตฺตก แจกเหมือน ย ศัพท์