โกตุหล น.,นปุ. ความรวนเร แจกเหมือน กุล เช่น ส.เอก. โกตุหเล ครั้นเมื่อความรวนเร [โกตุหล = ความแตกตื่น, ความรวนเร นปุ.]