โกลรุกฺขวาสี ว.,ปุ. ผู้อยู่ที่ต้นกระเบาโดยปกติ แจกเหมือน เสฏฺี เช่น ฉ.พหุ. โกลรุกฺขวาสีนํ (ชนานํ) ของชน ท. ผู้อยู่ที่ต้นกระเบาโดยปกติ มาจาก โกลรุกฺข บทหน้า + วส ธาตุ ในความอยู่ + ณี ปัจจัย ด้วยอำนาจ ณี ปัจจัย ทีฆะ อ ต้นธาตุเป็น อี ลบ ณ เหลือไว้แต่ อี ได้รูปเป็น โกลรุกฺข