ในความไป มี อุ อยู่หน้า แปลว่า เพิกขึ้น + เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุวาจก + ตฺวา ปัจจัย ซ้อน ปฺ หน้าธาตุ ด้วยอำนาจ เณ