ในฐานตัทธิต เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ณ.ราคา.วิ. ปเถ คจฺฉตีติ ปาโถ (ปุคฺคโล) บุคคลใด ย่อมไป ในหนทาง เหตุนั้น บุคคลนั้น