3day

(วันที่ ๑)

๑๐.๐๐ - ๑๑.๒๐ น.

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

pastedGraphic.png

อธิษฐานขอลูกกับ ๓ พระศักดิ์สิทธิ์ ขอพระพวยได้เด็กดี ขอพระศรีเด็กโตใหญ่ ขอพระแอดได้เด็กสมบูรณ์ กราบพระบรมธาตุเจดีย์ ศักดิ์สิทธิ์มิ่งเมือง เชื่อกันแต่โบราณว่าบันดาลแต่ความสุข ประดุจพระบรมศาสดาเมตตาโปรดสรรพสัตว์ ไขปริศนาเรื่องเล่าไร้เงา เรื่องราวที่ผูกเป็นเรื่องเล่า ตกตะกอนนอนนิ่งแนบอยู่ในจิตวิญญาณของชาวนครศรีธรรมราชมาช้านาน ถึงแม้จะมีผู้เคยไขปริศนาทิ้งไว้แล้วเมื่อกว่า ๑๐๐ ปีก่อน ก็ไม่อาจเลือนรางภาพจำเหล่านั้นลงได้ จนต้องไขปริศนาที่ซ้อนกับปริศนาอีกกระเปาะจึงจะเห็นธรรมอันเร้นอยู่ในความเชื่อนั้น 

บทบูชา

pastedGraphic_1.png

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

อะหัง วันทามิ ทูระโต 

อะหัง วันทามิ ธาตุโย

อะหัง วันทามิ สัพพะโส

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิ 

อิเมนา พุทธะตังโสอิ 

อิโสตัง พุทธะปิติอิ

เครื่องนมัสการ

ดอกไม้ ๑ ช่อ ธูป ๓ เทียน ๒ แผ่นทองคำ ๙ พระบฏ ๑

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

วัดหน้าพระลาน

pastedGraphic_2.png ไหว้พระพุทธปฏิมาประทับยืนเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา 

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าลือว่าแม้ได้วักดื่มจะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นเจ้าคนนายคน ปลอดภัย ไกลโรค

๑๒.๑๕ - ๑๓.๓๐ น. 

รับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้าน (ขนมจีนพานยม)

๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น.

สักการะหลักเมือง เสริมดวงชะตาราศี มีชัย

pastedGraphic_3.png

หลักเมืองนครศรีธรรมราช สร้างตามคติศรีวิชัย ทุกระเบียบวิธีเต็มไปด้วยความเข้มขลังและแบบแผนตามโบราณ เพื่อการพลิกบ้านคืนเมือง ฟื้นดวงชะตาราศี การได้สักการะบูชาจึงเสมือนได้รีเซ็ตชะตาชุบราศี มีโชค มีลาภ มีชัย

บทบูชา

pastedGraphic_1.png

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

ศรีโรเม เทพเทวานัง พระหลักเมืองเทวานัง พระภูมิเทวานัง 

ทีปธูปจะบุปผัง สักการะวันทนัง สูปพยัญชนะ สัมปันนัง สารีนัง อุททะกัง วะรัง 

เตปิตุมเห อานุรักษ์ขันตุ อาโรขเยนะ สุเขนะจะ

ข้าพเจ้าขอน้อมถวาย ธูป เทียน บายศรี เครื่องตั้งสังเวย

เพื่อเป็นการสักการะวันทา พระหลักเมือง และเทพเทวดาทั้งหลาย 

ขอจงรับ เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ตัวข้าพเจ้า และครอบครัว เทอญ

เครื่องนมัสการ

เทียน ๑ เล่ม ธูป ๙ ดอก ดอกไม้ ๑ ช่อ บายศรีปากชาม ๑

๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ใช้เวลาเดินทางระหว่างนครศรีธรรมราช-วัดเจดีย์ไอ้ไข่ประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)

ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ขอได้ไหว้รับ

pastedGraphic_4.png pastedGraphic_5.png

ทันตา ทันใจ ทันต้องการ ทุกคำอธิษฐานที่ได้รับการตอบกลับเป็นความสำเร็จ ทำให้ปาฏิหาริย์ของไอ้ไข่เป็นที่โด่งดังไม่แพ้เสียงประทัดแก้บน ที่สนั่นวัดในทุก ๆ ชั่วโมง จนเศษซากกองพะเนินเป็นภูเขาประทัดลูกย่อมๆ แค่เข้าใจวิธีการ ทุกความปรารถนาก็เป็นไปได้

บทบูชา

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

อิติ อิติ กุมารไข่เจดีย์ จะ มหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวันตุเม

เครื่องไหว้

การบน

จุดธูป ๓ ดอก เทียน ๑ เล่ม ดอกไม้ ๑ ช่อ 

การแก้บน 

ธูป ๑ ดอก เทียน ๑ เล่ม ดอกไม้ ๑ ช่อ พร้อมของแก้บน

๑๘.๐๐ น. (ใช้เวลาเดินทางระหว่างวัดเจดีย์ไอ้ไข่-ชลนภารีสอร์ประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)

เข้าที่พักชลนภารีสอร์ท ขนอม

(วันที่ ๒)

๐๗.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. 

ตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

พิสูจน์แอ่งน้ำจืดกลางทะเล สัมผัสเสน่ห์โลมาสีชมพู